Pietní akt se uskuteční v den sto dvacátého výročí narození Josefa Mašína za účasti předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Jana Hamáčka, místopředsedy Vlády ČR Pavla Bělobrádka a dalších významných osobností.

Josef Mašín Akce je naplánována na 26. srpna od 15 hodin na Husově náměstí. Po slavnostním odhalení desky následuje od 17:00 hod. v Podřipském muzeu přednáška plk. gšt. PhDr. Eduarda Stehlíka „Gen. Josef Mašín hrdina čs. protinacistického odboje".

Pietního aktu by se měla zúčastnit také dcera Josefa Mašína Zdena Mašínová, která žije v Olomouci.

Josef Mašín byl oddaným důstojníkem prvorepublikové Československé armády, kam si přinesl zkušenosti, zranění a vyznamenání z první světové války. V roce 1939 okupantům odmítl vydat svěřený muniční sklad, neuposlechl rozkaz a při potyčce inzultoval nadřízeného.

Krátce po incidentu odešel do ilegality. Věnoval se sabotážím a protinacistické činnosti. Největšího věhlasu získal jako člen vyhlášených Tří králů. Společně s Václavem Morávkem a Josefem Balabánem udržovali kontakt s Londýnem a pokračovali v sabotážích. Po přestřelce v roce 1941 byl zadržen. Při jednom z výslechů srazil k zemi gestapáka, který ho vyslýchal. Když po něm Němci chtěli, aby odsoudil atentát na Heydricha, řekl, že lituje jen toho, že ho nemohl zabít sám.

Po ročním mučení byl Josef Mašín popraven 30.6.1942.