„Snaží se tak předcházet značným škodám na domovním fondu, hospodářství, památkách, ale i lidském zdraví. V těchto dnech probíhá v Bořivojově ulici cílená korekce jejich stavů. V Roudnici je odchyt prováděn již od roku 2001 a od té doby se podařilo snížit počty těchto ptáků na desetinu," přibližuje Jan Vancl, mluvčí radnice.

Letos, stejně jako v posledních letech, provádí zásah specializovaná firma.  Za souhlasu majitelů nemovitostí jsou na zvolená místa umístěny odchytové klece, které jsou dvakrát týdně kontrolovány pověřenými pracovníky.

„Chycená zvířata tak mají zajištěn pravidelný přísun tekutin a potravy, aby před transportem do asanačního zařízení, kde je zajištěna jejich likvidace, netrpěla. Veškeré regulační zásahy provedené na území našeho města byly provedeny odborně a v souladu s Metodickým doporučením SZÚ a se zákonem na ochranu zvířat," dodal Jan Vancl.