„Obnova majetku je trvale v centru našeho zájmu. Z letošní částky na investice 1,27 miliardy korun dáváme téměř 80 %, tj. 992 milionů korun, právě na obnovu vodohospodářského majetku společnosti. V rámci naší investiční akce v Třebízského ulici budou zrekonstruovány nevyhovující úseky kanalizace a vodovodu, na které je připojeno cca 400 obyvatel," uvedl Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti.

Stávající kanalizační stoka sestává ze zděných úseků o profilech 1000/1500 mm, 900/1400 mm a 300/600 mm. Byla uvedena do provozu roku 1928. Stoka uložená v hloubce cca 2,5 m je v nevyhovujícím technickém stavu, jak prokázala její kamerová prohlídka: je viditelné vypadlé zdivo, vymleté spáry a chybějící pojivo, vyskytují se cizí předměty.

V souběhu s kanalizací je vedený vodovod z litiny vnitřního průměru 100 mm. Řad z roku 1959 je rovněž ve špatném technickém stavu – jeho inkrustace přesahuje 20 % a koroze 25 % – proto SVS rozhodla o současné rekonstrukci vodovodu s kanalizací. Kanalizace a vodovod jsou uloženy převážně v místní komunikaci kryté žulovou dlažbou a zčásti v chodníku se zámkovou dlažbou.

V rámci investiční akce SVS se pro rekonstrukci kanalizace použije sklolaminátové potrubí vnitřního průměru 1000 mm v celkové délce 165 metrů, kameninové potrubí vnitřního průměru 400 mm v délce 2,8 metrů a vnitřního průměru 300 mm v délce 7 metrů. ⋌