Ten  původní byl rozšířen o schválení návrhu nové závazné vyhlášky č. 4, která měla regulovat provozování sázkových her, loterií a dalších podobných her na území města.

Poslední zastupitelstvo uložilo příslušnému odboru připravit tuto vyhlášku s tím, že by nabyla účinnosti od 1. ledna 2015. Nebyl však stanoven termín, kdy se jí další zastupitelstvo bude zabývat. To změnila svým návrhem Lenka Selčanová, když prohlásila, že rozdělaná práce by se měla dokončit a nenechávat rozhodnutí na novém zastupitelstvu. Navržený bod se nakonec ocitl na samém závěru zasedání.

„Na základě usnesení ze srpnového zasedání se ozvali zástupci loterijních společností působících v Roudnici nad Labem a předložili podpisový arch se zhruba 400 podpisy, který naopak podporuje jejich zachování. Současně požádali vedení města, aby zvážilo jejich žádost na svolání odborné diskuze k tomuto problému, jež by napověděla, kterým směrem se naše město vydá s cílem omezit hazard. Myslím si, že by měli dostat šanci obhájit své stanovisko obě strany, proto jsme jim vyhověli a doporučili svolat veřejnou diskuzi," vysvětlil starosta Vladimír Urban.

Zastupitelé dali před hlasováním možnost vyjádřit se protistraně. „Zastupuji loterijní společnost Victoria Typ, která má ve městě největší počet herních automatů, zaměstnává zde na 60 lidí a ročně odvádí městu na daních sedm až  devět milionů korun. Jsme přesvědčeni, že se jedná o závažný celorepublikový problém, jenž se ale nedá řešit jako úplný zákaz. Potvrzují to už krátkodobé zkušenosti z měst, jako je Litvínov, kde se hazard přesunul z kontrolovaných míst do černých heren." uvedl Petr Švec.

Po krátké přestávce potřebné na prostudování návrhu vyhlášky a vystoupení hostů už zastupitelé nebyli tak jednotní jako při minulém zasedání. Navíc dva se po přestávce k jednání bez omluvení nevrátili a jejich nepřítomnost rozhodla, že vyhláška nebyla přijata. Rozhodnutí, jak se město vypořádá z hazardem, tak připadne na nové zastupitelstvo, pro které se tento problém stane prubířským kamenem.

Zastupitelé využili svého práva jednou za své volební období schválit čestné občanství města. Na návrh starosty Urbana bylo toto vyznamenání uděleno Jiřímu Čejkovi jako výraz ocenění jeho mimořádných zásluh o rozvoj, propagaci a pověst i za významnou vědeckou činnost a celoživotní působení ve skautském hnutí. Nejvyšší čestné osobní vyznamenání udělované městem – čestné uznání města Roudnice nad Labem – bohužel in memoriam, bylo uděleno Karlu Snětinovi za výjimečný přínos městu, a to především ve výchově mládeže a činnost ve skautském hnutí.