Výsledek mírně předčil očekávání. K zápisu přišlo celkem 277 dětí, z toho u 28 byl doporučen odklad.

I tak počet 249 dětí odpovídá otevření tří tříd s 20 prvňáčky na každé ze tří škol. To však neodpovídá předpokladu, který měli ředitelé před zápisem.

Na poradě minulý pátek došlo k přerozdělení – ZŠ Jungmannova a ZŠ Školní otevřou o jednu třídu víc. Pro školy a zejména učitele nic příjemného, všechny třídy budou mít maximální počet 27 žáků.