První stání se v těchto dnech dokončuje poblíž křižovatky ulic Libušina a Barákova. Obyvatelé budou mít možnost do nich ukládat základní druhy papír, plasty a sklo.

Vytipovaná tři místa

Město mělo vytipované tři lokality, kde by se tento modernější způsob třídění mohl uplatnit. „Tato lokalita dostala přednost před ulicí Budovatelů či Husovým náměstím proto, že pod pozemkem nejsou uloženy žádné rozvody ani řády. Navíc zde lidé dlouhodobě poukazovali na nepořádek kolem nadzemních kontejnerů, které nestačily pojmout odpad. Tříkubíkové nádoby to zvládnou a navíc se proti původnímu svozu sníží četnost jejich vyprazdňování. Libušina je první etapa, po ní určitě najdeme ve městě další vhodná místa pro tyto kontejnery," vysvětlil Vladimír Drož, vedoucí odboru životního prostředí úřadu.

Obyvatelé Roudnice a městské části Podlusky mají možnost třídit odpad a ukládat ho do kontejnerů v blízkosti svých domovů. V posledních letech se počet nádob ustálil. Zatímco v roce 2000 celkový počet kontejnerů činil 58, loni jich bylo už 213, z toho 89 na plasty, 74 na papír a 50 na sklo. Ve vybraných částech města probíhá navíc pytlovaný sběr papíru a plastů.

V Roudnici „u Libuše“ instalují první tříkubíkové podzemní kontejnery

Ve statistice separace odpadu, vedené městem od roku 2000, byl nejúspěšnější rok 2012, kdy na jednoho obyvatele připadlo necelých 51 kilogramů separovaného odpadu. Vloni vytřídili Roudničané do kontejnerů 279,9 tuny papíru, 141 tun skla a 147,9 tun plastů, což odpovídá 45,17 kg na osobu.

Zastupitelstvo města na svém zasedání 25. března schválilo novou „odpadovou" vyhlášku č. 3/2015, ve které jsou proti původní vyhlášce z roku 2013 uvedeny některé změny vycházející z vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 321/2014 Sb. Je to především povinnost obcí zajišťovat sběr kovů a biologicky rozložitelné odpadu.

Sběr biodpadu organizuje Roudnice nad Labem už pátým rokem. Občané ho mohou ukládat do zvlášť označených nádob nebo odvážet do sběrného dvora Hostěraz. Letos už naplnili poprvé hnědé nádoby na bioodpad a město zajistí svoz jejich obsahu tuto středu, ve čtvrtek a v pátek podle plánu. Další svozy proběhnou ve stejné dny každý lichý týden.