Z nádraží, odkud bylo možné si jej odnést domů, odnesli skauti betlémské světlo na recepci hotelu Vavřinec, do kaple na hřbitově, do kostelní kapličky a domova důchodců v Sámově ulici.

Betlémské světlo bude na těchto místech možné vyzvednout do Štědrého dne.

Světlo, které nyní putuje po celém světě, je zažehnuto v Betlémě během slavnostní mše. Posvěcený oheň symbolizuje Naději, Víru, Společenství a další ušlechtilé ctnosti. Roznést jej po celém světě mají za úkol skauti.