„V centru našeho zájmu je obnova majetku. Z celkové letošní částky na investice 1,25 miliardy korun SVS dává 75 %, tj. téměř 950 milionů korun, právě na obnovu vodohospodářského majetku společnosti. V rámci naší investiční akce v Roudnici nad Labem budou zrekonstruovány úseky kanalizace a vodovodu, na které je připojeno přibližně 60 obyvatel. Stavbu provedeme úsporně v rámci společného výkopu," přiblížil Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti (SVS).

Stávající betonová kanalizace v ulici Josefa Hory byla uvedena do provozu roku 1929. Je dnes ve špatném technickém stavu, vykazuje korozi, praskliny a díry ve dně. V souběhu s ní je veden litinový vodovod z roku 1930, který bude zrekonstruován zároveň s kanalizací.

„V rámci investiční akce SVS dojde k náhradě původního kanalizačního a vodovodního potrubí, přičemž jejich rekonstrukce bude řešena v rámci společného otevřeného paženého výkopu. Pro kanalizaci se nově použije kameninové potrubí v délce 145,7 metrů. Pro vodovod se použije potrubí z vysokohustotního polyetylénu v délce 156,1 metrů. Součástí stavby je přepojení stávajících 29 kanalizačních a 15 vodovodních přípojek na trase. Stavba bude provedena v otevřeném paženém výkopu. Závěrem bude provedena úprava povrchu komunikace v rozsahu dotčeném stavbou," přiblížil Jiří Hladík, tiskový mluvčí Severočeské vodárenské společnosti.

Investorem stavby je SVS. Vlastní práce byly zahájeny 14. dubna 2014. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 30. června 2014.