"Na základě doporučení epidemiologického oddělení KHS, ÚP Litoměřice a s ohledem na dynamiku nárůstu počtu hlášených akutních respiračních onemocnění, která svědčí pro začínající epidemii chřipky, žádáme návštěvy o zvážení návštěv svých blízkých v případě svého respiračního onemocnění. Především při návštěvách JIP interny, JIP chirurgie,porodnice a oddělení novorozenců, kam při zjevných příznacích respiračního onemocnění nemusíte být vpuštěni," informuje nemocnice na webu.