Ta patří k nejstarším stromům ve městě a péči už nutně potřebovala.

Arboristé provedou redukci koruny stromů zhruba o desetinu, odlehčí nestabilním větvím a upraví podchodovou a podjezdovou výšku větví. Ošetření štětské lípy, podobně jako lípy v areálu ZŠ Na Bezděkově v Roudnici nad Labem, letos podpořila finančně Nadace Partnerství.