Část se podařilo realizovat, do projektu patřily nejen cesty, ale i větrolamy, které mají za cíl zabránit vysoušení půdy a větrné erozi. Většina z nich je v majetku obcí.

Jeden z větrolamú dělí katastr Vědomic a Černěvsi. Za zhruba dvacet let jeho existence na něm vyrostly stovky stromů a keřů, pod kterými nachází úkryt a hnízdí zde mnoho zvířat. Stromořadí ruší fádní celistvost lánů. Lidé, kteří tudy chodí nebo jezdí, si všimnou každé změny. Jednu Deníku popsal Radim Šmídek z Litoměřic.

Část uvádíme: „Minulý týden jsem se vydal s manželkou na procházku do prostoru mezi obcemi Černěves a Vědomice. Na rozhraní katastrů obou obcí, kde je vzrostlý větrolam, jsme se zastavili a zděšeně se dívali na necitelně provedený ořez větví stromů. Někdo zde některé stromy uřezal u země, zůstaly jen pařezy, jiné jsou trvale zmrzačeny a všude na zemi se válí ořezané větve. Odhadem je 80 procent poškozených. Vše jsem mobilem zdokumentoval a v příloze zasílám. Předpokládám, že lze pachatele vypátrat, jsou zde stopy po traktoru s valníkem, a zabránit dalším škodám, které zde v tomto regionu bohužel nabývají na hrozivých rozměrech."

V pondělí jsme se byli u větrolamů podívat se starostou Vědomic Václavem Tylem. Na místě jsme nalezli ořezané větve s neošetřenými pahýly na kmenech. Na pařezy jsme ale nenarazili.

Práce byly provedeny patrně narychlo a neodborně. „Zemědělec, který obhospodařuje pozemky mezi větrolamy, mě dnes ráno navštívil a k zásahu se přiznal a také uznal svou chybu, že se předtím měl poradit na našem úřadu. Argumentoval tím, že větve zasahují do jeho pozemků, a proto pruh pole nemůže obdělávat a nezíská pro něj dotace. Zásah do cizího majetku řeší i policie. Shodou náhod budeme mít v obci odbornou firmu, která provede objednanou údržbu zeleně. Požádám ji, aby se na větrolamy podívala a provedla odborné posouzení, případně vyčíslila vzniklé škody," uvedl Václav Tyl.

Zemědělec, který prořez provedl, se nechtěl k případu příliš vyjadřovat. Schůzku s námi odmítl, pouze po telefonu uvedl : „Jsem přesvědčen o tom, že jsem nic špatného neudělal, věřím, že odborníci to potvrdí, na to si počkám." Podle Jaroslava Péma z odboru životního prostředí Městského úřadu v Roudnici nad Labem nedošlo při průřezu dřevin k takovým zásahům, které by znamenaly jejich devastaci nebo dokonce odumření. I podle něho víc řekne posouzení odborníky.