Narodil se 30. 4. 1894 v Jeviněvsi a vystudoval roudnické gymnázium. Poté učil v Roudnici n.L. (1920 1921) a v Opavě. Od roku 1924 působil v Duchcově na českém reálném gymnáziu, kde s krátkou přestávkou, kdy byl opět v Roudnici, tam působil až do roku 1934, kdy natrvalo přesídlil do Roudnice n.L.

Jeho vlastenectví a lásku k severočeskému regionu promítl do velmi aktivní činnosti v řadě vlasteneckých organizací, např. v Sokolské župě Krušnohorské a Sokolské župě Podřipské, kde zastával funkci jednatele. Významná byla i jeho práce v okresním osvětovém sboru, kterému předsedal. Všude, kam přišel, propagoval severočeskou vlastivědu a byl autorem nesčetných článků a brožur.

Vězeňská fotografie z Osvětimi

Nacisté v čele s katem českého národa Reinhardem Heydrichem dne 8. října 1941 pozatýkali nejvýznamnější funkcionáře Sokola, mezi nimi i Miloslava Brofta. Čekala ho stejná cesta jako stovky dalších sokolů Terezín, Osvětim.

Při pobytu v Terezíně si psal deník, který měl vyjít po válce ve vzpomínkové knize jeho spoluvězně prof. Rudolfa Bárty, ale kvůli komunistickému převratu z toho sešlo. Nakonec vyšel tiskem v roce 2004 v Terezínských listech.

Prof. Miloslav Broft byl v nelidských podmínkách umučen dne 16. února 1942, v den, kdy uplynulo přesně šedesát let od vzniku sokolské organizace, které byl věrný až do smrti.

Filip J.K.V. Uzel