„V červnu roku 2015 proběhlo dotazníkové šetření, prostřednictvím kterého měli všichni občané města možnost vyjádřit svou spokojenost se životem v Roudnici nad Labem a svým názorem tak ovlivnit podobu tohoto dokumentu klíčového pro budoucím směřování rozvoje naší obce. Anketa byla úspěšná a ke klíčovým tématům se vyjádřilo přes 1100 respondentů (cca 10% obyvatel města)," stojí v tiskové zprávě města.

Na základě těchto a dalších podkladů pracovních skupin (zdravotnictví; sociální oblast a bezpečnost; infrastruktura a životní prostředí; lidé a cestovní ruch) vypracoval odbor strategického a projektového řízení MěÚ RCE tento ucelený dokument shrnující analytické vstupy a definující oblasti rozvoje obce na období následujících 10 let.

„Projednání s veřejností je dalším milníkem v procesu schvalování plánu. Přijďte se proto setkat se zhotoviteli dokumentu, vedením města Roudnice nad Labem a vedoucími odborů MěÚ RCE a vyjádřit veřejně svůj názor na jeho aktuální podobu. Těšíme se na vaši účast," uzavírá pozvánka pro občany města.