V Lovosicích zápisy do mateřských škol probíhají ve dnech 25. a 26. března od 9 do 11.30 hodin a 12.30 14 hodin.

K zápisu se dostaví i děti, které začnou navštěvovat mateřskou školu po 1. lednu 2015. K zápisu je třeba předložit rodný list dítěte, kartičku pojištěnce a doklad o bydlišti (OP zákonného zástupce). Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je možno vyzvednout již před zápisem v jednotlivých mateřských školách. Žádost je součástí zápisu, bez které nemůže být zahájeno přijímací řízení.