Tělocvičná jednota Sokol jim prohlídku zpestřila promítáním záběrů z cvičebních vystoupení v Česku i v zahraničí i z povedeného sletu sokolů v Roudnici nad Labem.

„Návštěvníci byli překvapeni, jak se nám tak rychle podařilo objekt uvést do provozu. Řadě z nich se stýskalo po promítání filmů. Museli jsme jim vysvětlit, že nutná digitalizace je momentálně nad možnostmi nejen naší jednoty, ale i města. Máme radost, že o zařízení začíná být stále větší zájem. Do konce května se zde například uskuteční koncert swingového orchestru roudnické ZUŠ, divadelní představení pro mateřské školy a žáky prvního stupně ZŠ a akademie ZŠ ve Školní ulici," uvedl starosta jednoty Vojtěch Válek.

Roudničtí sokolové vzhlížejí s nadějí k blízkému zasedání městského zastupitelstva, které by mělo oficiálně projednat jejich žádost o příspěvek na provoz bývalého kina.

„S kolegou Jurčíkem jsme informovali členy rady o průběhu první schůzky, kde jsme se zástupci Sokola diskutovali o jejich návrzích na hrazení nákladů provozu a refundaci ztrát, které jednotě vznikly čtyřletým výpadkem využívání bývalého kina. I když názorů na vypořádání je celá řada, věřím, že zastupitelstvo, které se pravděpodobně sejde 4. června, přijme konkrétní opatření," uvedl místostarosta Zdeněk Kubínek.

Otázkou je, jestli zastupitelé budou ochotni přijmout řešení dlouhodobé, nebo je přenechají svým nástupcům po komunálních volbách. První vstřícný krok se už uskutečnil, když  sokolové získali jedno místo v kulturní komisi města, což by mělo přispět ke koordinaci připravovaných akcí a tudíž i k využití sálu bývalého kina. Ten pojme na 400 posluchačů, je tedy dosud největším zařízením svého druhu ve městě a při pořádání velkých akcí může výrazně snížit cenu vstupenek. Tělocvičná jednota žádá od města minimální měsíční příspěvek 15 tisíc korun potřebný na hrazení provozních nákladů.