Pojďme si ho připomenout. Narodil se 23. dubna 1864 ve Vejvanově, okres Zbiroh. Po vystudování varhanické školy v Praze získal místo sbormistra pěveckého spolku v srbském Požarevci, kde setrval čtyři roky. Jeho další cesta vedla přes učitelský ústav v Niše do Bělehradu, kde vedl orchestr v metropolitním chrámu.

Zde pořádal četné koncerty, při kterých byly hrány skladby srbských, českých a ruských skladatelů. Později se navrátil zpět do Čech a roku 1889 se oženil s Emilií Pilzovou, s níž měl tři děti. V září 1899 přichází do Roudnice n. L. a ihned se stává ředitelem kůru v kostele Narození Panny Marie a po čase i domácím učitelem hudby u jeho jasnosti knížete Lobkowicze. Vlastnil i soukromou hudební školu.

Dne 26. září 1903 zakládá v Roudnici n. L. pěvecký kroužek se 14 zpěváky, který se v druhém měsíci svého trvání rozšířil o dámský odbor. Tento pěvecký kroužek byl dne 19. září 1907 přetvořen na zpěvácký spolek Hlahol a Šístek byl jeho sbormistrem až do roku 1907.

Na svém kontě má tento hudební skladatel zhruba 300 skladeb. Z orchestrálních je nejznámější skladba „Srbské tance". Z církevních skladeb je známá „Missa in honorem scti Adalberti" a „Regina coeli".  Skladby Vojtěcha Šístka byly otiskovány ve „Varytě", „Hudebních listech", „České hudbě" apod.

Zemřel náhle v den svých narozenin roku 1925 a do hrobu mu o dva dny později posloužil roudnický probošt Václav Kotrch. Jeho syn František E. Šístek (1892 – 1944) byl akademický malíř a jeho obrazy zachycují především podřipskou krajinu.

Jejich rodinný hrob byl neuváženým krokem bývalého vedení roudnického hřbitova zrušen, stejně jako řada dalších hrobů významných osobností…

Filip J.K.V. Uzel