Ve funkci setrval tři volební období a stál v té době u většiny změn nejen ve městě, na Litoměřicku, ale i v Ústeckém kraji. Do politiky vstoupil ještě jako odborový předák a zástupce Občanského fóra v bývalých Roudnických strojírnách a slévárnách.

Po ústupu z politického života se veřejnost mohla s Antonínem Rousem setkat na listopadovém mítinku v roce 2012, kdy se postavil za zachování Podřipské nemocnice. Antonín Rous měl rád řadu sportů a v mládí se věnoval hlavně jachtingu.

Rodina, představitelé města, přátelé a občané města se s Antonínem Rousem rozloučí v pátek 3. ledna v chrámu Narození Panny Marie v Roudnici nad Labem. Čest jeho památce!