Podle ředitele společnosti Astur Straškov Miroslava Nováka by kombajny mohly vyjet do žní už v posledním červnovém týdnu.

„Záleží na tom, jak vydatné budou meteorology oznamované srážky v následujících dnech a zda porosty nepoškodí silný vítr nebo dokonce kroupy. Na našich písčitých polích by nám ani vydatnější déšť neměl způsobit problémy. Tento týden, ještě před ochlazením a deštěm, jsme se zaměřili na sklizeň sena," vysvětluje Miroslav Novák.

Straškovský Astur hospodaří na písčité půdě, kde se dosahují nižší výnosy u většiny klasických plodin, proto 120 hektarů této orné půdy už v předchozích letech osel travinami. Dalších 130 hektarů převedla společnost na trvalé travní porosty. Seno sklízí firma efektivně za pomoci rychlé moderní techniky jednak na senáž a nyní do velkoobjemových balíků k uskladnění. Obojí poslouží k výživě mléčného skotu.

V loňském roce vyjela ke sklizni obilovin na Podřipsku mezi prvními i technika ze střediska Černouček společnosti Agrivep. „Tehdy jsme u Krobiána sklízeli ozimou pšenici, nyní je tam řepka olejka, která bude v plné zralosti asi až za měsíc. Té máme zhruba 170 hektarů, na největší ploše 300 hektarů je ozimá pšenice, o něco méně je jarního ječmene," uvedl Martin Poborský, vedoucí střediska.

Společnost Záveský v Brozanech nad Ohří nemá ranější odrůdy obilovin. Ozimou pšenici na 380 hektarech začne sklízet až za měsíc, stejně jako řepku na 180 hektarech.